• Werken met de meldcode

  Welkom op de kennissite over het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  U kunt informatie op twee manieren opzoeken: 

  1. Vind informatie op onderwerp: Klik in menu op het onderwerp van uw keuze. U vindt alle informatie wanneer u vervolgens in het submenu rechts klikt.
  2. Vind informatie op doelgroep: Klik hieronder op de doelgroep waar u mee werkt. U vindt alle informatie wanneer u vervolgens steeds op 'Volgende pagina' klikt.
 • Ik werk multidisciplinair
  Ik werk multidisciplinair

  Meer weten?

 • Ik werk binnen niet-westerse culturen en zoek informatie over eergerelateerd geweld
  Ik werk binnen niet-westerse culturen en zoek informatie over eergerelateerd geweld

  Meer weten?

 • Ik werk binnen niet-westerse culturen en zoek informatie over meisjesbesnijdenis
  Ik werk binnen niet-westerse culturen en zoek informatie over meisjesbesnijdenis

  Meer weten?

 •  

  Waar op deze site 'huiselijk geweld' wordt genoemd, worden alle vormen van huiselijk geweld bedoeld: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.
  Waar op deze site 'klant' wordt genoemd, worden alle personen bedoeld die onderwijs, zorg, ondersteuning, hulp en bescherming wordt geboden: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, leerlingen, patiënten, cliënten, bezoekers en deelnemers.