• Toelichting afweging 3. Effectieve (passende) hulp

  Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de organisatie waar hij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de professional of hij zichzelf voldoende in staat acht op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. Het is belangrijk na de melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig is en wie wat kan bieden.

  Vragen ter afweging

  • Heeft de professional de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te brengen? 
  • Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken professionals te maken? 
  • Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden? 
  • Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te bewerkstelligen, al dan niet in samenwerking met anderen? 
  • Kan de professional de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren?