• Aandachtspunten voor een kwalitatief goed gesprek

  Bij het in gesprek gaan over signalen van huiselijk geweld zijn de volgende aandachtspunten van belang.

  1. Communiceer op metaniveau

  Je bent in staat op metaniveau te communiceren en hebt overzicht over het proces van het gesprek. Je kunt snel en makkelijk schakelen tussen inhoud, proces, relatie en emotie, waardoor je tijdens het gesprek steeds in contact met de klant kunt blijven, ook bij hoogoplopende emoties.

  2. Begeleid met voldoende emotionele afstand

  U kunt met voldoende afstand naar het proces van de klant kijken en zorgt ervoor regelmatig met een aandachtsfunctionaris, gedragswetenschapper of andere deskundige te reflecteren over het proces. Tijdens het reflecteren, reflecteert u ook op uw emoties en gevoelens over de situatie, zodat u de situatie met voldoende emotionele afstand kan begeleiden. Vraag altijd ondersteuning wanneer u het gevoel hebt in de situatie te worden ‘ingezogen’ of wanneer uw eigen emoties een zodanige rol spelen dat dit de situatie beïnvloedt. Op tijd ondersteuning vragen is een kwaliteit van de professional.

  3. Handel verantwoord

  U kent de stappen van de meldcode en weet hoe u kunt handelen. U bent bekend met het opschalen bij deze situaties en u weet dat er anderen zijn die u hierbij ondersteunen. Binnen de organisatie zijn hierover afspraken gemaakt en u wordt ondersteund door deskundigen zoals de gedragswetenschapper, aandachtsfunctionaris en/of staf en bij opschalen de manager. Hierdoor kunt u de inhoud van de gesprekken op de juiste wijze vormgeven.

  4. Wees altijd voorspelbaar en transparant

  Klanten die zich in een situatie van onveiligheid en geweld bevinden, ervaren in de meeste gevallen chronische stress waardoor zij in een toestand van hyperalertheid zijn. Deze klanten zijn veel gevoeliger dan anderen op mogelijke signalen van onveiligheid. Transparantie, openheid, en betrouwbaarheid vanuit de professional zijn essentieel. Doe wat u zegt en zeg wat u doet. Dit geldt ook voor signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld: zeg wat u ziet, hoort en ruikt, benoem feiten zo concreet mogelijk en wees nieuwsgierig naar de beleving en mening van de klant.

  5. Begeleid het gedrag ingeval van chronische stress

  Door deze toestand van hyperalert zijn reageren klanten op ogenschijnlijk kleine signalen soms zeer emotioneel. In uw ogen is dit misschien onverwacht en/of onredelijk. Indien u dit gedrag waarneemt, weet dan dat dit een normale reactie is op het ervaren van chronische stress. U kunt dit begeleiden door op metaniveau het gesprek aan te gaan op inhoud, proces, relatie en inhoud. Indien dit gedrag van de klant langdurig en extreem is, kunt u ook overwegen om een deskundige erbij te vragen om de communicatie te begeleiden. Er kunnen namelijk ook andere oorzaken aanwezig zijn voor dit gedrag, zoals een psychiatrische stoornis. Ook hiervoor geldt dat op tijd ondersteuning vragen een kwaliteit is van de professional.

  6. Benoem het gemeenschappelijk belang

  Bij discrepanties tussen klant en professional is er altijd een gemeenschappelijk belang. Jullie streven beiden naar het beste voor de klant en/of diens kind. Door dit uit te spreken kunt u gemeenschappelijkheid en partnerschap creëren.

  7. Geef prioriteit aan het creëren van veiligheid en neem de tijd voor het proces

  Wanneer er bij meerdere gezinsleden op meerdere levensgebieden meerdere zorgen spelen, is het van belang u te beseffen dat er mogelijk meerdere gesprekken nodig zijn om tot een ondersteuningsplan met veiligheidsafspraken en bodemeisen te komen. Geef altijd prioriteit aan veiligheidsafspraken en bodemeisen.