• Stappen bij acuut gevaar

  1. Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt:
  • Bij geweld of onveiligheid: contact politie op telefoonnummer 112.
  • Bij geweld, onveiligheid of onvoldoende basiszorg: contact het Crisis Interventieteam.
  • Bij onveiligheid door psychiatrische problematiek: contact de GGZ Crisisdienst.
  • Bij zorgen over jeugdige (of broer/zus) die een beschermingsmaatregel heeft: de Gecertificeerde Instelling.
  • Voor advies en onderzoek: Veilig Thuis.

   

  1. Ga door naar stap 1.