• Advies aan hulpvrager

  Wat doet Veilig Thuis als een hulpvrager advies vraagt?

  Slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan zowel zijn om advies te krijgen over hoe te handelen in hun situatie, als met een ondersteuningsvraag om verandering te kunnen brengen in hun situatie. Voor het bieden van advies en ondersteuning aan direct betrokkenen gelden de volgende richtlijnen:

  • De hulpvrager behoudt de regie over zijn of haar situatie. Dat betekent dat Veilig Thuis niet handelend optreedt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager.
  • De hulpvrager kan anoniem blijven.

   

  In het geval er meerdere contacten nodig zijn, vraagt Veilig Thuis betrokkene toestemming voor het registreren van persoonsgegevens. Tijdens een adviesgesprek wordt de hulpvrager geïnformeerd over het doel en de advies- en ondersteuningstaak. De hulpvraag staat centraal. Er wordt een inschatting gemaakt van de mate van onveiligheid en de hulpvrager wordt gemotiveerd tot het nemen van stappen om de veiligheid te herstellen. Hierbij kan Veilig Thuis in praktische zin ondersteunen, onder andere door:

  • Het leggen van contact tussen hulpvrager en hulpverlener(s).
  • Het deelnemen aan een of meer gesprekken van de hulpvrager met een hulpverlener of de politie.
  • Het bemiddelen naar een opvangplek in de vrouwen- of mannenopvang.

   

  Veilig Thuis kan de hulpvrager adviseren een melding te doen in het geval herstel van de veiligheid een meer actieve bemoeienis van Veilig Thuis vraagt. In uitzonderingssituaties kan Veilig Thuis besluiten handelend op te treden zonder toestemming van de hulpvrager. In dat geval besluit Veilig Thuis tot een ambtshalve melding. Het besluit hiertoe kan worden genomen wanneer:

  • Het veiligheidsrisico voor de hulpvrager of die van leden van het gezin of huishouden hoog en acuut is en/of.
  • De betrokkene zelf ook met ondersteuning van Veilig Thuis de veiligheid van zichzelf of van leden van het gezin of huishouden niet of onvoldoende kan of wil vergroten.

   

  De overweging van Veilig Thuis om de regie over te nemen wordt besproken in een persoonlijk gesprek met de hulpvrager. Het besluit hiertoe wordt binnen Veilig Thuis multidisciplinair genomen.