• Advies aan omstander of professional

  Wat doet Veilig Thuis als een omstander of professional advies vraagt?

  Omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan zowel zijn om advies te krijgen over hoe te handelen in hun situatie, als met een ondersteuningsvraag om verandering te kunnen brengen in hun situatie.

  Het verschil tussen een advies en een melding

  In geval van advies beperkt Veilig Thuis zich tot contact(en) met de adviesvrager. Bij een advies legt Veilig Thuis geen gegevens vast van de leden van het gezin of huishouden. In geval van een melding onderneemt Veilig Thuis zelf stappen om de situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling in behandeling te nemen. Bij een melding legt Veilig Thuis wel gegevens vast van de leden van het gezin of huishouden.

  Tijdens een adviesgesprek bespreekt Veilig Thuis met de adviesvrager de aard en ernst van de situatie,  de stappen van de meldcode die al gezet zijn, de handelingsmogelijkheden van de adviesvrager, de mogelijkheden om de situatie met betrokkenen te bespreken en wat de adviesvrager eventueel kan doen om het geweld aan te pakken. Ook wordt besproken op welke wijze Veilig Thuis kan ondersteunen.

  Bieden van ondersteuning aan professionele adviesvragers

  De ondersteuning aan adviesvragers kan bestaan uit:

  • Het ondersteunen in de voorbereiding van gesprekken met betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Het ondersteunen tijdens gesprekken met betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Het ondersteunen in het opstellen en/of bespreken van een veiligheidsplan.
  • Het bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen stappen in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling.

  Verdeling van verantwoordelijkheden in geval van advies

  In geval van een advies blijft de adviesvrager zelf verantwoordelijk voor de aanpak en voor de stappen die eventueel moeten worden ondernomen. Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het zorgvuldig adviseren. Veilig Thuis bespreekt nadrukkelijk met de adviesvrager dat hij ook na het advies: 

  • Zelf verantwoordelijk blijft voor alle verdere stappen.
  • Veilig Thuis geen enkele verdere actie onderneemt richting de betrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

  Vervolgadvies

  In alle gevallen waarin Veilig Thuis meent dat verdere advisering of ondersteuning van de adviesvrager noodzakelijk is, dringt Veilig Thuis aan op het maken van een afspraak voor een volgend adviesgesprek over dezelfde casus. De adviesvrager beslist zelf of hij op dit aanbod van een vervolgadvies in gaat.

  Omzetten van een advies in een melding

  Veilig Thuis adviseert de adviesvrager om zijn adviesvraag om te zetten in een melding, indien Veilig Thuis meent dat dit noodzakelijk is in verband met:

  • De ernst en de aard van het gesignaleerde; én
  • De (on)mogelijkheden van de adviesvrager om het gesignaleerde op een adequate manier op te pakken en aan te pakken.