• Als zorgen blijven

  1. Als zorgen blijven nadat u de klant(en) heeft toegeleid naar hulpverlening:
  • Wanneer u de klant(en) heeft toegeleid naar hulp, dan is het van belang om de klant(en) te blijven volgen. Als de signalen en zorgen blijven bestaan of zich opnieuw voordoen, komt u opnieuw in actie. U checkt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en wat het resultaat daarvan is. U doorloopt de meldcode nogmaals en indien de signalen en zorgen blijven bestaan, besluit u bij stap 5 nogmaals om opnieuw toe te leiden naar hulp of een melding bij Veilig Thuis te doen. Indien u opnieuw toeleidt naar hulp, is het van belang dat de afspraken die worden gemaakt zo duidelijk zijn dat de klant(en) ook daadwerkelijk bij de hulp aankomen en deze aanvaarden. Als u hierover twijfelt, neemt u altijd contact op met Veilig Thuis.
  • Wanneer de (reeds bestaande) hulp niet voldoende blijkt te zijn, dan bespreekt u dit met de klant(en). U kunt dan met Veilig Thuis contact opnemen om de signalen te wegen en te besluiten of een melding gewenst is. Indien u een melding gaat doen, kunt u bij de klant(en) aangeven dat uw zorgen blijven bestaan en u kondigt aan dat u een melding bij Veilig Thuis gaat doen.

   

  1. Indien zorgen blijven na een melding bij Veilig Thuis:
  • Als het goed is neemt Veilig Thuis na enige tijd contact met de melder op om u te laten weten welke actie er  is genomen en welke afspraken er zijn gemaakt. Indien u geen terugkoppeling krijgt van Veilig Thuis kunt u ook zelf contact met hen opnemen. 
  • Ook nadat u gemeld hebt, blijft u de klant(en) volgen. Wanneer zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. U neemt zo spoedig mogelijk contact op met Veilig Thuis en bespreekt dat u (nog altijd / opnieuw) signalen opmerkt. U kunt het advies krijgen nogmaals een melding te doen. Als dit het geval is, geeft u bij de klant(en) aan dat u nogmaals een melding doen.

   

  1. Indien de klant(en) hulp weigeren:
  • Wanneer u signalen van huiselijk geweld waarneemt en de klant(en) weigeren hulp, dan doet u altijd een melding bij Veilig Thuis. U geeft bij de klant(en) aan dat u een melding doet.

   

  1. Indien de klant(en) verhuist naar een andere woonplaats:
  • Wanneer u signalen van huiselijk geweld waarneemt en de klant(en) verhuist naar een andere gemeente, dan kunt u met toestemming van de klant(en) contact opnemen met uw collega (organisatie) in de nieuwe woonplaats. 
  • Wanneer de klant(en) geen toestemming geven voor overdracht, dan doet u een melding bij Veilig Thuis.
  • Indien de klant(en) al bij Veilig Thuis bekend zijn, dan neemt Veilig Thuis contact op met Veilig Thuis in de nieuwe woonplaats en draagt de informatie over.