• Argumenten om huiselijk geweld te stoppen voor slachtoffers

  Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Slachtoffers en plegers zijn vaak bang, onzeker, zijn er moeilijk van te overtuigen dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt en dat ze hulp moeten accepteren om de geweldsspiraal te doorbreken. Hieronder argumenten die u in een gesprek met een slachtoffer van huiselijk geweld kunt gebruiken.

  Waarom stoppen met het accepteren van geweld?

  • omdat huiselijk geweld niet acceptabel en strafbaar is.
  • omdat de kinderen eronder lijden.
  • omdat het niet vanzelf stopt of overgaat.
  • omdat het uit de hand kan lopen.
  • omdat het de relatie niet ten goede komt.
  • omdat uw gezondheid eronder lijdt.
  • omdat het werk eronder lijdt.

  Waarom een veilige plek zoeken?

  • omdat het niet duidelijk is wat de volgende stap van de pleger zal zijn.
  • omdat het voor de kinderen niet veilig is.
  • omdat er in de opvangplek goede veiligheidsmaatregelen bestaan.
  • omdat een tijdelijke uitwijk geen einde van de relatie hoeft te betekenen.
  • omdat het daarmee mogelijk wordt om in alle rust na te denken en keuzes te maken of u wel wil doorgaan met deze relatie.
  • omdat er in de vrouwenopvang bekeken wordt of de kinderen extra hulp of aandacht nodig hebben.

  Waarom de politie inschakelen?

  • omdat de politie kan zorgen voor veiligheid.
  • omdat de politie de risico’s kan inschatten.
  • omdat de politie niet altijd meteen overgaat tot arrestatie, maar juist nagaat welke hulp er in het gezin zou moeten komen.
  • omdat de politie eventueel een tijdelijk huisverbod kan opleggen, zodat er rust komt en hulp ingeschakeld kan worden.
  • omdat de politie zo nodig de pleger kan meenemen voor verhoor en eventueel in hechtenis kan houden.

  Waarom hulp zoeken/accepteren?

  • omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt.
  • omdat er goede, vakkundige hulp beschikbaar is.
  • omdat de ervaringen met die hulp goed zijn.
  • omdat hulp ‘op maat’ geboden wordt.
  • omdat hulpverleners privacy respecteren.

  Waarom hulp voor de kinderen zoeken?

  • omdat de meeste kinderen wel degelijk zien of horen dat er problemen zijn, ook al proberen ouders het te verbergen.
  • omdat kinderen meestal die problemen niet begrijpen.
  • omdat kinderen vaak – ten onrechte – het idee hebben dat het allemaal hun schuld is.
  • omdat kinderen daar uiteindelijk ernstig onder lijden.
  • omdat goede, professionele hulp voor kinderen en ouders beschikbaar is.
  • omdat veel kinderen baat hebben bij hulp.