• Beschermende en risicofactoren meisjesbesnijdenis

  Leefgebied

  Beschermende factoren

  Risicofactoren

  Zingeving

  • Ouders kiezen voor gezondheid en tegen meisjesbesnijdenis
  • Vader, moeder en directe familieleden staan positief tegenover besnijdenis

  Lichamelijk functioneren

  • Vrouwelijke gezinsleden zijn niet besneden
  • Moeder van het meisje is besneden
  • Zusjes zijn besneden

  Praktisch functioneren 

  • Land van herkomst is geen risicoland voor meisjesbesnijdenis
  • Land van herkomst van moeder is een risicoland voor meisjesbesnijdenis
  • Land van herkomst van vader is een risicoland voor meisjesbesnijdenis

  Sociaal functioneren 

  • Ouders hebben een duidelijke keuze gemaakt tegen meisjesbesnijdenis die zij ook naar familie en netwerk durven uiten
  • Netwerk vanuit familie en/of etnische groep oefenen druk uit om het meisjes te besnijden
  • Vraagbaak en steun van moeder op het gebied van vrouwenaangelegenheden oefent druk uit
  • (Familie) Bezoek in het land van herkomst
  • Gezin is niet of slecht geïntegreerd; spreekt geen Nederlands, geen of weinig sociale contacten, werkloos. 

  Psychisch functioneren

  • Ouders zijn weerbaar
  • Ouders hebben moeite om de omgevingsdruk te weerstaan