• Grensstellend gesprek

  Doel

  Een grensstellend gesprek gebruikt u wanneer u meerdere zorgverkennende gesprekken hebt gevoerd en er weinig of geen vooruitgang zichtbaar is, terwijl er wel actie en/of verandering nodig is.

  Voorbeelden voor een grensstellend gesprek zijn: 

  • U heeft aanhoudende zorgen om iemand en vermoedt dat er thuis iets aan de hand is.
  • U heeft een aantal gesprekken met iemand gevoerd en ziet te weinig resultaten, terwijl hij gemotiveerd is.
  • U heeft een aantal gesprekken met iemand gevoerd en ziet geen resultaten doordat zij de afspraken niet nakomt.
  • U heeft een ernstig vermoeden van huiselijk geweld en wil hier direct actie op ondernemen.

   

  Opbouw van het gesprek

  Stap 1. Korte introductie:

  • Verwelkom de ander.
  • Bied de ander eventueel koffie of thee aan.
  • Wanneer je heftige emoties verwacht is hete koffie of thee geen goed idee. Zorg dan ook voor een praktische opstelling van tafel en stoelen, ga zelf dicht bij de deur zitten en zorg voor een achterwacht.
  • Geef het doel van het gesprek aan.
  • Hou deze fase van introductie kort.

  Stap 2. De kernboodschap:

  • Geef de reden aan waarom je de ander hebt uitgenodigd.
  • Meestal is dit slecht nieuws voor de ander. Geef de boodschap duidelijk, direct en concreet.
  • Vertel welke actie je gaat inzetten of welk advies uw geeft aan de ander.

  Stap 3. Vang de emoties op:

  • Vang de emoties op laat stiltes vallen.
  • Geef een gevoelssamenvatting en erken de emoties van de ander.
  • Geef de ander de tijd om de boodschap tot zich door te laten dringen.
  • Geef de ander ruimte om te reageren.
  • Laat de ander het tempo van het gesprek bepalen.

   Stap 4. Licht toe en vang op:

  • Geef pas argumenten wanneer de ander weer rustig is geworden.
  • Verduidelijk de kernboodschap met één of twee argumenten.
  • Bereid dit van tevoren voor. Overval de ander niet met een waslijst aan argumenten.
  • Vang opnieuw emoties op.
  • Ga niet met de ander in discussie, vermijd dit. De kernboodschap staat immers vast. Hoor de argumenten aan, luister rustig en vat de emoties van de ander regelmatig samen met gevoelssamenvattingen.

  Stap 5. Conclusies en vervolg:

  • Stel vast wanneer de ander in staat is om verder te gaan.
  • Indien de boodschap slecht nieuws is voor de ander, kan het zijn dat het overleg over het vervolg op een later tijdstip plaats gaat vinden. De ander heeft dan meer tijd nodig om de klap te verwerken.
  • Geef een korte samenvatting van de kern van het gesprek.
  • Dit kan zowel een inhoudelijke samenvatting als een gevoelssamenvatting zijn, of een combinatie van beiden. Het verloop van het gesprek is bepalend voor de vorm die u kiest.
  • Maak vervolgens samen concrete afspraken over het vervolg.
  • Forceer dit niet! Wanneer de ander hier niet direct op ingaat, is het misschien toch nog te vroeg en is het beter de oplossing naar een ander gesprek door te schuiven.
  • Ten slotte: accepteer ook dat iemand geen prijs stelt op uw hulp.