• Huiselijk geweld

  1. Wat is huiselijk geweld?

  Huiselijk geweld is lichamelijk, psychisch of seksueel geweld of een bedreiging daarvan, dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd.
  De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer bijvoorbeeld: (ex)partner, gezins- en familieleden.

  2. Welke vormen van huiselijk geweld zijn er?

  • Partnergeweld
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Meisjesbesnijdenis

  3. Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

  Van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar is 45% ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, als kind, partner of ouder. Bekeken voor een periode van de afgelopen vijf jaar is ruim 9% van de Nederlandse bevolking slachtoffer van huiselijk geweld. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%).

  Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten. Bij de verdachten is 87% man en 13% vrouw. Bij de slachtoffers van evident huiselijk geweld is ongeveer 60% vrouw en 40% man. Ruim een derde van de slachtoffers geeft aan ook dader te zijn.

  Wilt u meer informatie over huiselijk geweld? Klik rechts in het menu op het onderwerp van uw keuze.