• Ik-boodschappen

  Een ik-boodschap geeft uw eigen mening weer, creëert ruimte en geeft grenzen aan. Een ik-boodschap nodigt de ander uit om open te reageren.  Laat op een ik-boodschap stilte volgen, zodat de ander de boodschap kan verwerken en tijd krijgt om te reageren. Wanneer de ander niet reageert kunt u vragen: ‘Wat vindt u hiervan?’ In de ik-boodschap kunt u ook een vraag stellen, waarbij u de ander actief uitnodigt om de situatie mee op te lossen. Bijvoorbeeld ‘Wat gaan we hier mee doen?’

  Drie soorten ik-boodschappen

  Positieve ik-boodschap

  U geeft aan welk gedrag u prettig vindt bij de ander.
  U geeft het gedrag van de ander weer, de gevolgen voor u en het gevoel wat u daarbij krijgt. Een positieve ik-boodschap is ruimte gevend.

  Voorbeeld
  "Ik hoor u spreken over de situatie thuis, ik begrijp daardoor beter wat u bezig houdt, dat geeft mij het gevoel dat u graag wilt dat ik met je meedenk. Dat vind ik fijn."

   

  Verklarende ik-boodschap

  U verklaart uw gevoelens, meningen en ideeën.
  U geeft aan wat u denkt, voelt, wilt, waardeert of nodig hebt. Een verklarende ik-boodschap staat los van de ander en kan zowel ruimte gevend als grens stellend zijn.

  Voorbeeld
  "Ik hoor u spreken over de situatie thuis, ik begrijp daardoor beter wat u bezig houdt, ik zou graag nog meer informatie krijgen over uw relatie met uw kinderen".

   

  Confronterende ik-boodschap

  U geeft u gevoelens, meningen en ideeën aan en deze koppelt aan het gedrag van de ander. U geeft aan wat u voelt en beleeft. Een confronterende ik-boodschap is grens stellend.

  Voorbeeld
  "Ik zie dat u boos bent wanneer u spreekt over uw thuissituatie en ik begrijp dat het moeilijk is om over te spreken. Ik kan u niet goed volgen wanneer u gaat schreeuwen. Dat vind ik lastig. Ik wil u namelijk graag goed begrijpen."

   

  Een ik-boodschap is opgebouwd uit de volgende drie G’s:

  • Gedrag: een beschrijving van het concrete gedrag van de ander, zonder oordeel.
  • Gevolgen: de gevolgen daarvan voor u.
  • Gevoel: uw gevoel daarbij.

  De volgorde van de onderdelen in een ik-boodschap doet er niet toe. Het gaat er om dat alle onderdelen benoemd worden.

  Een effectieve ik-boodschap:

  • geeft grotere kans op verandering.
  • laat de ander in zijn waarde.
  • houdt de relatie in stand.
  • bevordert initiatief en verantwoordelijkheid problemen op te lossen en/of gedrag te veranderen.