• Implementatie

    Een goede implementatie en borging is een must om huiselijk geweld te kunnen signaleren en effectief aan te pakken. De informatie kunt u op twee manieren gebruiken, afhankelijk van de fase van het implementatieproces binnen uw organisatie. Wanneer u start met de implementatie, gebruikt u deze informatie als basis voor de implementatie.
 Wanneer u al een implementatieplan heeft geschreven en de implementatie is gestart kunt u deze informatie gebruiken als checklist. U heeft dan een indicatie wat de stand van zaken is van het implementatieproces en dan biedt informatie handvatten voor doorimplementatie en borging.

    Download het implementatieplan.

    Klik voor informatie over de Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld (partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling) of trainingen voor de aandachtsfunctionaris.