• In gesprek over Veilig Thuis

  Hoe vertelt u dat u gaat melden bij Veilig Thuis?

  In sommige situaties is een melding bij Veilig Thuis nodig. Bij een open melding, waarin de klant op de hoogte worden gesteld dat u de melder bent, horen de meesten dat liever van u dan van Veilig Thuis. Hierdoor komt het contact vanuit Veilig Thuis minder onverwacht, en heeft de klant niet het gevoel dat er achter hun rug om te werk is gegaan. De mededeling aan de klant dat  er een melding wordt gedaan, kan moeilijk zijn. Vaak gaat hier al een proces aan vooraf, zijn er één of meerdere gesprekken geweest en blijkt de klant niet of onvoldoende ontvankelijk voor uw bezorgdheid. Hieronder volgen enkele tips.

  1. Ter voorbereiding:
  • Overleg met Veilig Thuis of uw zorg over de klant over (vermoedelijke) huiselijk geweld en kindermishandeling als melding kan worden aangenomen.
  • Overleg met Veilig Thuis of het in die specifieke situatie verstandig en veilig is om de klant zelf te informeren over de melding.
  • Overleg met Veilig Thuis hoe de klant geïnformeerd kan worden over de melding, wie dat gaat doen, wie daarvan binnen de organisatie op de hoogte moeten zijn en maak indien gewenst een vervolgafspraak met Veilig Thuis.

   

  1. In gesprek met de klant of wettelijk vertegenwoordiger over de melding bij Veilig Thuis:
  • Neem de tijd voor het gesprek, wees serieus en laat merken dat u bezorgd bent over de klant.
  • Vat uw zorg zo concreet mogelijk samen.
  • Noem ook, indien van toepassing, kort de gesprekken en stappen die u reeds met de klant doorlopen hebt.
  • Stel de klant op de hoogte van de melding en vraag geen toestemming.
  • Leg duidelijk uit dat u merkt dat de klant niet dezelfde zorg of oplossing delen als uzelf (uw organisatie) of dat u het nodig vindt dat gespecialiseerde mensen de zorgwekkende situatie onderzoeken.
  • Vertel de klant dat u zich zodanig (ernstig) zorgen maakt, dat het uw verantwoordelijkheid is om daarbij de hulp van Veilig Thuis in te schakelen.
  • Leg uit dat de organisatie een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet volgen wanneer deze zorgen zich voordoen en dat dit een wet is.
  • Beschrijf Veilig Thuis als een organisatie waar iedereen die zich zorgen maakt over kinderen, volwassenen of ouderen en denkt aan (vermoedelijk) huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kan.
  • Vertel dat u het aan Veilig Thuis overlaat om verder in gesprek te gaan over de zorgen.
  • Voer het gesprek samen met een andere collega van de organisatie.

   

  Hulpzinnen

  In het gesprek over de melding bij Veilig Thuis kun je gebruik maken van één van de volgende hulpzinnen. Kies een zin die past bij de situatie. Let op: dit zijn voorbeeldzinnen. Elke situatie is anders. Vraag advies aan Veilig Thuis voor de specifieke situatie die u meldt bij Veilig Thuis.

  • "Ik denk dat het goed is wanneer u met Veilig Thuis verder gaat praten over de zorg die u en ik hebben. Veilig Thuis is gespecialiseerd in het onderzoeken van (vermoedelijke) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling."
  • "In mijn werk als .... (vul je beroep in) is het mijn taak te letten op het welzijn van de kinderen/volwassenen/ouderen."
  • "Ik (of vul organisatie in) maak me zodanig zorgen over u/uw kind/uw familielid, dat ik dit ga melden bij Veilig Thuis."
  • "Omdat ik me kan voorstellen dat dit geen prettige boodschap voor u is, vertel ik het zelf aan u, in plaats van dat u het van een medewerker van Veilig Thuis hoort."
  • "Ik (evt. ..en mijn collega's) maak me zorgen over u/uw kind/uw familielid en heb daarbij een vermoeden van ... (vul in: mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik). Vandaar dat ik (wij) onze zorg over u/uw kind/uw familielid ga(an) melden bij Veilig Thuis zodat zij vanuit hun specifieke deskundigheid en bevoegdheden de zorgwekkende situatie kunnen onderzoeken."
  • "Ik begrijp dat deze mededeling naar voor u is, maar het is mijn verantwoordelijkheid vanuit mijn werk om (ernstige) zorgen met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger te delen."
  • "Wanneer (vul in,...deze zorg niet gedeeld wordt; ...geen passende hulp gevonden wordt; ... specifiek onderzoek nodig is), is het nodig om Veilig Thuis in te schakelen. Ik doorloop deze stappen volgens een meldcode, dat wij als (vul in: naam organisatie) in werking stellen wanneer we (vul in ...zorg hebben over een cliënt…. (vermoedelijke) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren."
  • "Na het benoemen van signalen, gesprekken en stappen: De signalen zijn nog steeds aanwezig, helaas zien wij deze ook vaak bij personen die mishandeld zijn of worden. Vandaar dat we melden bij Veilig Thuis."