• Kindcheck

  1. Wat is de kindcheck?

  De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of adolescent in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. U onderzoekt in dat geval in een gesprek met de klant of er kinderen bij de klant wonen en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze informatie beslist u of er verder actie moet ondernemen door de verdere stappen van de meldcode te zetten.

  2. Hoe voert u het gesprek?

  In een gesprek bespreekt u met de klant(en) de volgende vragen.

  1. Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelengebruik, ernstige psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking die mogelijk bedreigend zijn voor kinderen?
  Ja: Ga naar vraag 2.
  Nee: U kunt de kindcheck afsluiten.

   

  1. Zorgt de klant voor kinderen of is de klant zwanger?
  Ja: Ga naar vraag 3.
  Nee: U kunt de kindcheck afsluiten.

   

  1. Vragen die u kunt stellen:
  • wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • deelt u de zorg met iemand anders?
  • heeft u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • bent u mogelijk zwanger?
  • wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen?
  • lukt het u in de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • heeft u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • zou u zorg wensen bij de verzorging van de kinderen?

   

  1. Indien de klant geen of onduidelijk antwoord geeft, zijn er drie mogelijkheden: 
  • U vindt geen andere hulpverlener die bij het gezin betrokkenen is. Leg aan de klant uit dat u de stappen van de meldcode gaat volgen.
  • Er is een andere hulpverlener bij het gezin betrokkenen. Deze neemt de zorgen en verantwoordelijkheden over.
  • Er is een andere hulpverlener bij het gezin betrokken. Deze neemt de zorgen niet over. Leg aan de klant (en deze hulpverlener) uit dat u de stappen van de meldcode gaat volgen.

   

  1. U kunt altijd Veilig Thuis om advies vragen.
  2. Heeft u vluchtig of eenmalig contact met een klant? 
  Ja: Vertel de klant dat je Veilig Thuis om advies vraagt. In overleg met Veilig Thuis kun je besluiten een melding bij Veilig Thuis te doen of zelf hulp te organiseren.
  Nee: Volg de stappen van de meldcode.