• Meldcode Eergerelateerd geweld

 • 1. Wat is een meldcode?

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om vormen van huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld. De stappen van de meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie. 

  Het stappenplan leidt u stap voor stap door het proces vanaf het moment dat u signaleert tot aan het moment dat u een beslissing neemt om zelf hulp te organiseren of een melding bij Veilig Thuis te doen. De stappen geven aan wat van u wordt verwacht en hoe u, rekening houdend met uw beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze kan handelen. 

 • 2. Waarom een meldcode met specifieke aandacht voor eergerelateerd geweld?

  De meldcode eergerelateerd geweld is ontwikkeld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van signalen van eergerelateerd geweld. U dient in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En indien er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd.

 • 3. Wat zijn de vijf stappen van de meldcode?

  Het stappenplan, omvat tenminste de volgende wettelijke stappen:

  Stap 1. Breng de signalen in kaart
  Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis
  Stap 3. Ga in gesprek met de klant(en)
  Stap 4. Weeg het geweld en/of de onveiligheid
  Stap 5. Beslis: Zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis

  Daarnaast vind u ook de stappen die u zelf aan de stappen van de meldcode kunt toevoegen:

  Acuut gevaar