• Melden

  Hoe verloopt de melding?

  In het persoonlijk of telefonisch contact met de melder wordt de situatie breed uitgevraagd. Daarnaast geeft Veilig Thuis informatie aan de melder over zijn taken en de werkwijze. Daarbij wordt - afhankelijk van de status van de melder - in het bijzonder aandacht besteed aan:

  • Het belang van betrokkenen om door de melder zelf te worden geïnformeerd over de melding.
  • De mogelijkheden voor de melder om anoniem te blijven ten opzichte van de betrokkenen over wie hij een melding doet.
  • De wet meldcode en het beroepsgeheim van beroepskrachten.
  • Verdeling van verantwoordelijkheden tussen de melder en Veilig Thuis.
  • Terugrapportage van Veilig Thuis naar de melder.

   

  Verantwoordelijkheid

  Bij een melding neemt Veilig Thuis de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de gemelde situatie over van de melder. Professionals blijven ook bij een Veilig Thuis-melding verantwoordelijk voor de ondersteuning en hulpverlening die zij aan betrokkenen kunnen bieden.

  Anonimiteit ten opzichte van de betrokkenen

  Uitgangspunt is dat Veilig Thuis de identiteit van de melder bekend maakt aan het betrokken gezin. Op deze regel van openheid maakt Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 twee uitzonderingen.

  Omstanders

  De identiteit van een omstander die een melding doet, wordt alleen aan het gezin bekend gemaakt met zijn uitdrukkelijke toestemming.

  Professionals

  De identiteit van een professional die een melding doet wordt aan het gezin bekend gemaakt tenzij het bekend maken van hun identiteit:

  • Een bedreiging vormt of kan vormen voor betrokkenen.
  • Een bedreiging vormt of kan vormen voor de melder of voor medewerkers van de melder.
  • Leidt of kan leiden tot een verstoring van de vertrouwensrelatie met betrokkenen.