• Privacy

    De pagina 'Informatie delen' gaat in op het beroepsgeheim en het delen van informatie. Er wordt antwoord gegeven op de vragen aan wie u toestemming moet vragen indien u informatie wilt delen, hoe u informatie deelt en wie informatie mag delen. 

    De pagina 'Informatie verwerken' gaat specifiek in op dossiervorming en het verwerken van informatie wanneer u de meldcode huiselijk geweld hanteert. Er wordt antwoord gegeven op vragen als wie informatie verwerkt, welke informatie in het dossier wordt verwerkt en hoe u dat op een zorgvuldige wijze doet.