• Signalen meisjesbesnijdenis

  Signalen herkennen

  Signalen van meisjesbesnijdenis zijn soms moeilijk te herkennen, omdat zij vaak niet specifiek zijn voor meisjesbesnijdenis. De meeste signalen kunnen ook op een andere zorg wijzen. Signalen staan niet op zichzelf, maar krijgen betekenis door de context. Er is altijd een wisselwerking tussen ons, onze relaties en de omgeving waarin we leven. Signalen kunnen daarom soms moeilijk te herkennen zijn als meisjesbesnijdenis. Systeem gericht kijken helpt ons om een duidelijker beeld te krijgen van het kind of de jongere en zijn situatie.

  Gevoeligheid voor signalen

  Signaallijsten ondersteunen het signaleren van meisjesbesnijdenis. Het is belangrijk om voorzichtig met signaallijsten om te gaan. Signaallijsten zijn niet volledig, ook andere signalen kunnen wijzen op meisjesbesnijdenis. Bij het signaleren is het met name van belang dat er een gevoeligheid ontwikkeld wordt voor het herkennen van situaties die afwijken van het normale gedrag of de situatie. Het gevoelig zijn voor signalen noemen we 'signaalgevoeligheid' en kan worden versterkt doordat we ons verdiepen in meisjesbesnijdenis.

  De signalen zijn onderverdeeld in slachtoffers van een dreigende en een mogelijk uitgevoerde besnijdenis.

 • Signalenlijst meisjesbesnijdenis

  Slachtoffer van dreigende besnijdenis

  Slachtoffer van mogelijk uitgevoerde besnijdenis

  • Geruchten over een komende besnijdenis (bij het meisje)
  • Gaat op vakantie naar land van herkomst
  • Gaat verhuizen
  • Laat voorzichtig zelf iets los over een komende besnijdenis of een groot familiefeest in het land van herkomst waarbij zij centraal zal staan
  • Blijft weg van gezondheidsonderzoeken
  • Blijft weg van school
  • Gaat lang naar het toilet
  • Is ziek geweest tijdens de vakantie
  • Klaagt over buikpijn of ziet er moe en vaal uit
  • Kan een periode niet gymmen
  • Heeft moeilijkheden met lopen
  • Eet slecht
  • Heeft mogelijk een urineweginfectie