• Signalen partnergeweld

  Signalen herkennen

  Signalen van huiselijk geweld zijn soms moeilijk te herkennen, omdat zij vaak niet specifiek zijn voor huiselijk geweld. De meeste signalen kunnen ook op een andere zorg wijzen. Signalen staan niet op zichzelf, maar krijgen betekenis door de context. Er is altijd een wisselwerking tussen ons, onze relaties en de omgeving waarin we leven. Signalen kunnen daarom soms moeilijk te herkennen zijn als huiselijk geweld. Systeem gericht kijken helpt ons om een duidelijker beeld te krijgen van de persoon en zijn situatie.

  Gevoeligheid voor signalen

  Signaallijsten ondersteunen het signaleren van huiselijk geweld. Het is belangrijk om voorzichtig met signaallijsten om te gaan. Signaallijsten zijn niet volledig, ook andere signalen kunnen wijzen op vormen van huiselijk geweld. Bij het signaleren is het met name van belang dat er een gevoeligheid ontwikkeld wordt voor het herkennen van situaties die afwijken van het normale gedrag of de situatie. Het gevoelig zijn voor signalen noemen we 'signaalgevoeligheid' en kan worden versterkt doordat we ons verdiepen in huiselijk geweld.

  Wederkerigheid van huiselijk geweld

  We spreken over slachtoffer en pleger om signalen te verduidelijken. De ervaring leert dat er vaak sprake is van wederkerigheid. Slachtoffer en pleger kunnen beiden een aandeel hebben in het ontstaan en in stand houden van huiselijk geweld.

 • Signalenlijst partnergeweld

  Slachtoffer

  Pleger

  • Bagatelliseert lichamelijke klachten
  • Beschikt niet over eigen geld, heeft geen inzicht in eigen financiën
  • Draagt bedekkende kleding
  • Gedraagt zich in aanwezigheid van partner opvallend anders
  • Geeft geen eigen grenzen aan
  • Geeft vage verklaringen voor of verbergt lichamelijk letsel
  • Heeft een stille, onbeweeglijke houding en oppervlakkige ademhaling
  • Heeft geen eigen mening, of geeft deze niet
  • Heeft moeite met oogcontact
  • Heeft vage verklaringen voor o.a. vernielingen in en om de woning, verwondingen bij zichzelf, gezinsleden en huisdieren
  • Is afwezig, lijkt niet te horen wat je zegt
  • Is gevoelig voor verslaving en/of verslaafd
  • Komt nooit zonder partner op afspraken
  • Lost problemen voor partner op en verdedigt partner
  • Onderdrukt eigen wensen en behoeften
  • Spreekt veelvuldig negatief en/of veroordelend over zichzelf
  • Stelt vragen over echtscheiding en/of relatieproblemen (zonder dat geweld ter sprake komt)
  • Trekt zich terug uit sociale contacten
  • Verandert opvallend/plotseling qua uiterlijke verzorging
  • Vermijdt lichamelijke onderzoeken
  • Voelt zich oververantwoordelijk voor het slagen van de relatie

  Specifiek voor seksueel misbruik

  • Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of angst voor een bepaalde persoon
  • Durft of wil zich niet ontkleden
  • Heeft afkeer van seks of juist overmatige interesse in seks
  • Heeft een afwijkend of ongezond beeld van seksualiteit
  • Heeft pijn, verwondingen, infecties aan de geslachtsorganen
  • Is zeer beperkt in het uiten van affectie
  • Vertoont schrikreacties bij aanraking
  • Belemmert persoonlijke ontwikkeling/sociale contacten van partner (o.a. door te beletten de taal te leren)
  • Controleert doen en laten van partner
  • Drijft eigen mening door/houdt geen rekening met anderen
  • Geeft aan het niet meer aan te kunnen
  • Heeft geen controle over eigen woede
  • Heeft vage verklaringen voor o.a. vernielingen in en om de woning, verwondingen bij zichzelf, gezinsleden en huisdieren
  • Heeft veel kritiek/vernedert partner in het bijzijn van anderen
  • Heeft weinig sociale contacten
  • Is bang voor afwijzing
  • Is extreem jaloers en bezitterig
  • Is gevoelig voor verslaving en/of verslaafd
  • Is in zichzelf gekeerd, laat makkelijk over zich heenlopen
  • Is overbezorgd óf opvallend onverschillig over partner/kinderen
  • Is snel ongeduldig of geïrriteerd
  • Is veel aan het woord en stelt zichzelf centraal
  • Is verbaal agressief tot eigen gelijk is behaald
  • Kan moeilijk alleen zijn
  • Laat zich minderwaardig uit over zichzelf
  • Maakt de partner verantwoordelijk voor zijn/haar geluk
  • Neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen problemen, stelt zich afhankelijk op van partner