• Sociale kaart eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis

  De sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die kunnen ondersteunen bij signalen van eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis door zorg, hulp of veiligheid te bieden.  

  De volgende organisaties (op alfabetische volgorde) worden behandeld:

  1. Jeugdgezondheidszorg
  2. Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld (LEC EEG)
  3.Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
  4. Openbaar ministerie
  5. Politie
  6. Pharos
  Platform Eer en Vrijheid

  8. Raad voor de Kinderbescherming
  9. Opvang
  10. Veilig Thuis
  11. Verloskundigen
  12. Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC)
  13. Zelforganisatie/Migrantenorganisatie
  14. Ziekenhuis 

   

  1. Jeugdgezondheidszorg

  De Jeugdgezondheidszorg bespreekt binnen de reguliere contactmomenten met ouders (en kinderen) uit risicolanden het onderwerp meisjesbesnijdenis. Doel is voorkomen van meisjesbesnijdenis bij meisjes in Nederland. Hiervoor zijn de afgelopen jaren tientallen aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking getraind. Vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan kunnen met zorgvragen terecht bij laagdrempelige spreekuren.

  2. Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld (LEC EGG)

  Binnen elk Politiekorps zijn een aantal medewerkers speciaal opgeleid om eer gerelateerde problematiek vroegtijdig te herkennen en vervolgens professioneel te handelen volgens de aangereikte methodiek(en) vanuit het LEC. Het LEC ondersteunt de professionalisering van medewerkers in de eenheden door het ontwikkelen en onderhouden van een eenduidige gekwalificeerde werkwijze voor politie Nederland. Het takenpakket van het LEC richt zich op complexe eergerelateerde geweldszaken op regio-overstijgend en nationaal niveau. Het LEC heeft gespecialiseerde medewerkers van de politie waar consult kan worden gevraagd over complexe problematiek.

  3. Landelijk knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

  Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij het LKHA terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Het LKHA adviseert en helpt bij complexe casussen over huwelijksdwang en achterlating.

  4. Openbaar ministerie (OM)

  Al enkele jaren geven politie en OM hoge prioriteit aan de aanpak van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Bij eergerelateerd geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Slachtoffers van geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen. In slechts een gering aantal gevallen doen slachtoffers aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven. Het OM vervolgt bewijsbare eergerelateerd geweld zaken in beginsel altijd.

  5. Politie

  Slachtoffers, betrokkenen en signaleerders kunnen bij direct gevaar contact opnemen met de politie door 112 te bellen. Wanneer er geen spoed is, kan het algemene telefoonnummer van de politie worden gebeld voor advies, consult en aangifte. Iedere politieregio heeft een aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld voor zaken waarin eer een rol speelt. Zij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar en staan in nauw contact met het LEC EEG.

  6. Pharos

  Meisjesbesnijdenis is een specifieke problematiek die vraagt om een gerichte aanpak. In Nederland wordt deze aanpak gecoördineerd door Pharos.

  7. Platform Eer en Vrijheid

  Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle partijen die zich bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Binnen het platform kunnen professionals en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om deze onderwerpen aan te pakken hun kennis delen, netwerken, maar ook onderwerpen agenderen.

  8.  Raad voor de kinderbescherming

  De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld wanneer in een situatie van eergerelateerd geweld bescherming moet worden geboden aan kinderen. De Raad kan dan de rechter verzoeken een (voorlopige) ondertoezichtstelling ((V)OTS) of  kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. De Raad heeft twee landelijke aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking.

  9. Opvang

  De (Vrouwen)opvang biedt opvang en begeleiding aan vouwen, mannen en hun kinderen die ten gevolge van huiselijk (fysiek en/of psychisch) geweld, in een crisissituatie zitten en dakloos zijn geworden. Doelgroepen zijn slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel en behoefte hebben aan opvang en begeleiding. Vrouwen en mannen die opvang zoeken wegens eergerelateerd geweld, kunnen terecht in de vrouwen- of mannenopvang. Ook zijn 15 ‘safe houses’ ingesteld. Dit zijn geheime particuliere opvangadressen waar vrouwen bescherming kunnen vinden.

  10. Veilig Thuis

  Veilig Thuis) geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (waaronder ook vormen van eergerelateerd geweld) en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Veilig Thuis is de organisatie voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis beoogt om, in samenwerking met de cliënt en/of zijn/haar gezin, hulpverlening op gang te brengen zodat het geweld stopt en/of de zorgelijke situatie voor de cliënt verbetert. Indien noodzakelijk, kan Veilig Thuis aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen nader onderzoek te doen.  Elk Veilig Thuis heeft minimaal één medewerker getraind als aandachtsfunctionaris vrouwelijke genitale verminking.

  11. Verloskundigen

  De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft een team van 12 meisjesbesnijdenis-adviseurs opgezet. Deze adviseurs zijn de aanspreekpunten voor verloskundigen die te maken krijgen met een geval van vrouwelijke genitale verminking. 

  12. Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC)

  Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC-ers) geven voorlichting en individuele ondersteuning aan mensen afkomstig vanuit een niet-westerse cultuur. VETC-ers kunnen met succes worden ingezet bij de contacten met de ouders en/of het meisje over meisjesbesnijdenis.

  13. Zelforganisatie/migrantenorganisatie

  Een zelf- of migrantenorganisatie behartigt de belangen van diens leden en kan zich uitspreken tegen meisjesbesnijdenis.  Sleutelfiguren geven voorlichting en individuele ondersteuning aan hun leden. Indien zij een actief beleid hebben om meisjesbesnijdenis te doen stoppen en te voorkomen, kunnen sleutelfiguren met succes worden ingezet bij de contacten met de ouders en/of het meisje over meisjesbesnijdenis.

  14. Ziekenhuis

  Ziekenhuizen bieden medische zorg bij klachten, medische, psychosociale en seksuele complicaties. (Kinder)artsen en gynaecologen kunnen onderzoek en behandeling bieden na zowel een recent uitgevoerde VGV als bij klachten na langere termijn en zwangerschap en bevalling.