• Stap 1. Breng signalen in kaart

  1. Constateer de (mogelijke) signalen.
  2. Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken.
  3. Stel vast welke feiten je hebt geconstateerd.
  4. Bedenk welke informatie nog nodig is om een inschatting te maken.
  5. Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).
  6. Ga in gesprek met de klant(en):
   • Deel deze feiten en vraag naar herkenning.
   • Verhelder de situatie en stel verdiepingsvragen en maak hierbij eventueel gebruik van de signalenlijst of verdiepingsinstrumenten (zie tools).
   • Vat de kernpunten samen en stel vervolgacties vast: collegiale consultatie, consultatie met expert, inzetten 1Gezin1Plan en/of (spoed)hulpverlening en concrete tijdsafspraken over terugkoppeling en vervolg.
  7. Voer de kindcheck uit indien je met kwetsbare adolescenten en/of volwassenen werkt die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan toebrengen.

  8. Weeg intern: toets, oordeel en maak hierbij eventueel gebruik van instrumenten zoals de signalenlijst.

   

  Ga door naar stap 2.