• Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis

  1. Overleg met een, op het gebied van eergerelateerd geweld, deskundige collega en/of de aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij Veilig Thuis of de politie: 
  • Bespreek feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van eergerelateerd geweld.
  • Bedenk welke vervolgacties nodig zijn:
  • Of, gelet op de veiligheid van het (potentièˆle) slachtoffer het wel of niet mogelijk is om het vermoeden met hem of haar te bespreken en
  • Als dit mogelijk is de wijze waarop dit kan worden besproken en
  • Of en wanneer, gelet op de veiligheid, eventuele contacten met de ouders van minderjarige (potentièˆle) slachtoffers mogelijk zijn en
  • Als dit mogelijk is de wijze waarop dit kan worden besproken.
  • Verdere vervolgstappen.

   

  1. Overleg en stem af met de politie:
  • Indien sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit, ernstige vormen van eergerelateerd geweld of huwelijksdwang.
  • Om mede de dreiging in te schatten.

   

  U kunt altijd anoniem advies vragen bij een deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. Dat wil zeggen dat u bij het advies vragen de persoonsgegevens niet deelt.

  1. Ga door naar stap 3.