• Stap 2. Overleg met deskundige professionals en/of Veilig Thuis

  1. Overleg met een deskundige collega:
  • Bespreek feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
  • Toets de interne weging uit stap 1.
  • Bedenk welke vervolgacties nodig zijn:
  • Overweeg consultatie bij een expert.
  • Stel bodemeisen vast vanuit de organisatie.
  • Stel vast wat vervolgstappen zijn als resultaat uitblijft.

   

  1. Consulteer een expert over:
  • Partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling: aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling, Sociaal Team (Jeugd), Veilig Thuis of andere deskundige interne of externe collega.
  • Eergerelateerd geweld (EEG): aandachtsfunctionaris EEG bij de politie of Veilig Thuis.
  • Vrouwelijke genitale verminking (VGV): aandachtsfunctionaris VGV bij de GGD of Veilig Thuis.
  • Fysiek letsel bij een vermoeden van mishandeling: Vertrouwensarts bij Veilig Thuis of forensisch- of kinderarts in het ziekenhuis.

   

  1. Overleg en stem af met de politie:
  • Indien sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit, ernstige vormen van lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking of huwelijksdwang.
  • Om mede de dreiging in te schatten.
  • Als alleen door aangifte mishandeling kan stoppen.

   

  U kunt altijd anoniem advies vragen bij een deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. Dat wil zeggen dat u bij het advies vragen de persoonsgegevens niet deelt.

  1. Ga door naar stap 3.