• Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis

  1. Overleg met een, op het gebied van meisjesbesnijdenis, deskundige collega en/of de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis bij de Jeugdgezondheidszorg of Veilig Thuis: 
  • Feitelijke signalen, krachten en zorgen ten aanzien van het vermoeden van meisjesbesnijdenis.
  • De (eerste) risico inschatting.
  • Over de te nemen stappen:
  • Neem hierin ook de eventuele zusjes mee.
  • Zet altijd extra contactmomenten in.
  • Overweeg een VETC-er of sleutelfiguur in te zetten (zie sociale kaart).
  • Schaal op naar Veilig Thuis bij reëel risico op een dreigende meisjesbesnijdenis of (een vermoeden van) een uitgevoerde meisjesbesnijdenis.
  • Op welke wijze het gesprek / de gesprekken met de ouder(s) en/of het meisje constructief kunnen worden gevoerd.
  • Indien van toepassing: op welke wijze de signalen die het meisje heeft geuit worden gedeeld met de ouders.
  • Op welke wijze de veiligheid van het meisje wordt gewaarborgd en of de stappen moeten worden versneld om een dreigende besnijdenis te voorkomen.

   

  1. Overleg en stem af met de politie:
  • Indien sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit, een ernstige dreiging van meisjesbesnijdenis.
  • Om mede de dreiging in te schatten.

   

  U kunt altijd anoniem advies vragen bij een deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. Dat wil zeggen dat u bij het advies vragen de persoonsgegevens niet deelt.

  Ga door naar stap 3.