• Stap 3. Ga in gesprek met de klant(en)

  1. Bereid het eventuele gesprek altijd voor met een, op het gebied van eergerelateerd geweld deskundige collega, aandachtsfunctionaris of expert. 
  1. Gesprek met het (potentiële) slachtoffer:
  • Beoordeel of het, gelet op de veiligheid van het (potentiële) slachtoffer, mogelijk is om in gesprek te gaan over de signalen. Doe dit nooit zonder dat u hierover een deskundige hebt geraadpleegd.
  • Zoek zo mogelijk creatief naar mogelijkheden om in gesprek te gaan met de (jonge) man of vrouw.
  • Wees voorzichtig met gebruik van de mobiele telefoon, laat het (potentiële) slachtoffer de sporen op haar/zijn telefoon altijd onmiddellijk wissen.

   

  1. (Geen) gesprek met de ouder(s):
  • Let op de veiligheid van het (potentiële) minderjarige slachtoffer en ga nooit het gesprek aan zonder voorafgaand overleg met een, op het gebied van eergerelateerd geweld, deskundige.
  • Voer een eventueel gesprek pas in stap 5, wanneer de situatie en risico's zijn geïnventariseerd en getaxeerd.
  • Indien er een gesprek plaats gaat vinden, overleg wie het beste met de ouder(s) in gesprek kan gaan.

   

  1. Geen gesprek met het (potentiële) slachtoffer:
  • Wanneer er een risico is voor de veiligheid van het (potentiële) slachtoffer.
  • Wanneer er goede redenen zijn om aan te nemen dat het (potentiële) slachtoffer hierdoor het vertrouwen kwijt raakt in de professional, de contacten zal verbreken en daardoor uit zicht raakt.

   

  1. Ga naar stap 4.