• Stap 3. Ga in gesprek met de klant(en)

  1. Bereid het gesprek voor:
  • Bedenk het doel.
  • Bedenk welke feiten je gaat benoemen.
  • Bedenk welke bodemeisen je gaat stellen.
  • Bedenk wat de vervolgstappen zijn indien het niet lukt om overeenstemming te bereiken over wat er minimaal moet gebeuren.
  • Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).

   

  1. Ga in gesprek met de klant(en):
  • Deel feitelijke signalen, krachten en zorgen.
  • Verhelder de situatie.
  • Stel vast wat er minimaal moet gebeuren.
  • Bespreek welke vorm van hulp en welke acties minimaal nodig zijn om dat te bereiken.
  • Maak veiligheidsafspraken.
  • Stel vast wat vervolgstappen zijn als resultaat uitblijft.

   

  1. Ga naar stap 4.