• Stap 3. Ga in gesprek met de ouder(s)

  1.  Bereid het gesprek voor:
  • Bedenk het doel.
  • Bedenk welke feiten u gaat benoemen.
  • Bedenk welke zorgen u gaat bespreken.
  • Bedenk dat ouder(s) door hun dochter te (willen) laten besnijden de intentie hebben om haar een goede toekomst te geven en
  • bedenk dat u niet alleen de zorgen en strafbaarheid vanuit de westerse visie bespreekt, maar bespreek ook het feit dat ouder(s) een goede toekomst en opvoeding voor het meisje willen. Dit is ook een gezamenlijk belang van waaruit zowel de ouder(s) als de professional handelt. U wilt beiden het beste voor het meisje.
  • Bedenk wat de vervolgstappen zijn indien het niet lukt om overeenstemming te bereiken over wat er moet gebeuren.
  • Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).
  • Bedenk welke informatie nog nodig is om (opnieuw) een risico inschatting te kunnen maken.
  • Bedenk welke voorlichting u gaat geven over de gezondheidsaspecten en (medische) gevolgen van meisjesbesnijdenis.
  • Bedenk welke informatie u gaat geven over de strafbaarheid in Nederland en de (juridische) gevolgen wanneer het meisje wordt/is besneden.
  • Bedenk hoe u ouder(s) gaat motiveren om het meisje niet te (laten) besnijden
  • Overweeg om een VECT-er of sleutelfiguur in te zetten om samen het gesprek aan te gaan en/of ondersteuning te bieden aan de ouder(s) en/of het meisje tijdens het motiveringstraject om te besluiten niet te (laten) besnijden.

   

  1. Ga in gesprek met de ouder(s) bij een dreigende besnijdenis:
  • Deel feitelijke signalen, krachten en zorgen.
  • Verhelder de situatie.
  • Bespreek uw zorg dat het meisje (mogelijk) besneden zal worden.
  • Vraag ouder(s) hoe zij denken over meisjesbesnijdenis.
  • Bespreek de intentie vanuit de ouders om hun dochter een goede toekomst te willen geven en dat het besnijden van het meisje in het land van herkomst ook betekent dat zij een goede opvoeding geniet.
  • Bespreek het gezamenlijk belang, zowel de ouder(s) als u willen beiden het beste voor het meisje.
  • Geef voorlichting over gezondheidsaspecten en de (medische) gevolgen van meisjesbesnijdenis.
  • Geef informatie over de strafbaarheid in Nederland en de (juridische) gevolgen wanneer het meisje wordt/is besneden.
  • Motiveer ouder(s) om het meisje niet te besnijden.
  • Stel vast wat er moet gebeuren.
  • Bespreek welke vorm van hulp en welke acties minimaal nodig zijn om dat te bereiken.
  • Stel vast wat vervolgstappen zijn als het meisje toch wordt besneden.
  • Indien gewenst bied de ouder(s) of het meisje de folder aan ‘Mijn ouder zeggen ‘nee’ en/of de verklaring tegen meisjesbesnijdenis.

   

  1. Ga in gesprek met de ouder(s) bij een (mogelijk) recent uitgevoerde besnijdenis:
  • Bespreek bij signalen die niet direct aan meisjesbesnijdenis te koppelen zijn, aan dat deze klachten ook worden gezien bij meisjes die besneden zijn en
  • vraag ouder(s) of het mogelijk is dat het meisje besneden is.
  • Geef voorlichting over gezondheidsaspecten en de (medische) gevolgen van meisjesbesnijdenis.
  • Geef informatie over de strafbaarheid in Nederland en de (juridische) gevolgen wanneer het meisje wordt/is besneden.
  • Bespreek signalen die direct aan meisjesbesnijdenis te koppelen zijn en
  • geef aan dat u gaat melden bij Veilig Thuis.

   

  Signalen die direct aan meisjesbesnijdenis te koppelen zijn, zijn bijvoorbeeld het feit dat het meisje verteld dat zij recent besneden is. Signalen die niet direct aan meisjesbesnijdenis te koppelen zijn, zijn bijvoorbeeld buikpijn en lusteloosheid.

  1. Ga naar stap 4.