• Stap 4. Weeg het geweld en/of onveiligheid

    1. Contact de aandachtsfunctionaris / expert op het gebied van eergerelateerd geweld bij Veilig Thuis of de politie.
    2. Vraag de aard, omvang en dreiging van het geweld te wegen.
    3. Er wordt in afstemming met u en de (jonge) vrouw of man een speciaal risicotaxtie-instrument ingevuld.
    4. Politie en Veilig Thuis kunnen gebruik maken van de expertise van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).