• Stap 4 en 5. Weeg het geweld en/of onveiligheid en beslis over melden en hulpverlenen

  1. Beoordeel de veiligheidssituatie en beantwoord de vijf afwegingsvragen, eventueel met Veilig Thuis
  2. Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor organisaties:
   • Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional of
   • door een telefonische consultatie met Veilig Thuis.
  3. Ondersteuning bij het beantwoorden van de afwegingsvragen voor Sociale teams en Jeugd- en Gezinsteams:
   • Weeg met een risicotaxatie-instrument uitgevoerd door een geschoolde professional of
   • door een telefonische consultatie met Veilig Thuis of
   • door een telefonische consultatie met de Raad voor de Kinderbescherming.
  4. Doorloop het afwegingskader: 
   • Afweging 1. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van huiselijk geweld?
    • Nee: Sluit af en leg vast in dossier
    • Ja: Ga verder met afweging 2
   • Afweging 2. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acuter en/of structurele onveiligheid?
    • Nee: Ga verder met afweging 3
    • Ja: Meld bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren?
    • Nee: Meld bij Veilig Thuis.
    • Ja: Ga verder met afweging 4.
    • Bij acute en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 4. Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
    • Nee: Meld bij Veilig Thuis.
    • Ja: Bied of organiseer hulp, ga verder met afweging 5.
    • Bij acute en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 5. Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?
    • Nee: Meld (opnieuw) bij Veilig Thuis.
    • Ja: Vervolg hulp met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen.
  5. Beslis: Is melden noodzakelijk? Zo ja, meld bij Veilig Thuis en Is hulpverlening (ook) mogelijk? Zo ja, organiseer hulp.
  6. Indien je betrokken blijft bij de klant(en), monitor je de situatie door de afwegingsvragen steeds opnieuw te doorlopen totdat er duurzame veiligheid is.
  7. Documenteer.