• Stap 4 en 5. Weeg het risico op meisjesbesnijdenis en beslis over melden en hulpverlenen

  1. Contact de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis bij Veilig Thuis of de Jeugdgezondheidszorg.

  2. Vraag ondersteuning om een weging te maken en het risico op meisjesbesnijdenis in te schatten. Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg kunnen gebruik maken van de expertise van PHAROS.

  3. Beoordeel de veiligheidssituatie en beantwoord de vijf afwegingsvragen met Veilig Thuis of de jeugdgezondheidszorg
  4. Doorloop het afwegingskader: 
   • Afweging 1. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van een risico op meisjesbesnijdenis?
    • Nee: Sluit af en leg vast in dossier
    • Ja: Ga verder met afweging 2
   • Afweging 2. Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acuter en/of structurele onveiligheid?
    • Nee: Ga verder met afweging 3
    • Ja: Meld bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren?
    • Nee: Meld bij Veilig Thuis.
    • Ja: Ga verder met afweging 4.
    • Bij acute en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 4. Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
    • Nee: Meld bij Veilig Thuis.
    • Ja: Bied of organiseer hulp, ga verder met afweging 5.
    • Bij acute en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.
   • Afweging 5. Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?
    • Nee: Meld (opnieuw) bij Veilig Thuis.
    • Ja: Vervolg hulp met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met ouders en/of meisje.
  5. Beslis: Is melden noodzakelijk? Zo ja, meld bij Veilig Thuis en Is hulpverlening (ook) mogelijk? Zo ja, organiseer hulp.
  6. Indien je betrokken blijft bij het gezin, monitor je de situatie door de afwegingsvragen steeds opnieuw te doorlopen totdat er duurzame veiligheid is.
  7. Documenteer.