• Stap 5. Beslis: Zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis of de politie

  1. Beslis over het zelf hulp en bescherming organiseren en bieden of melden bij Veilig Thuis of de politie.
  2. Volg bij deze beslissing het advies op vanuit de taxatie die de deskundige in stap 4 heeft uitgevoerd. 
  3. U gaat melden bij Veilig Thuis:
  • Overleg en meld bij de aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij Veilig Thuis en/of de politie
  • Veilig Thuis en/of de aandachtsfunctionaris Eergerelateerd geweld van de politie zetten acties uit om het (potentiële) slachtoffer voldoende te beschermen en (escalatie van) geweld te voorkomen.
  • Consulteer de aandachtsfunctionaris over het doen van de melding en het informeren hierover van het (potentiële) slachtoffer en eventueel diens ouders / familie.

   

  1. U gaat zelf hulp organiseren:
  • Organiseer hulp en bescherming indien u een organisatie bent die gespecialiseerd is in eergerelateerd geweld.
  • Consulteer een deskundige, de aandachtsfunctionaris van de politie en/of Veilig Thuis over het organiseren van hulp.
  • Consulteer ook over het eventueel bemiddelen tussen het (potentiële) slachtoffer en zijn/haar familie.
  • Experts kunnen hierin ook een rol vervullen.
  • Organiseer bij (dreigend) geweld waarbij de familie-eer een rol speelt, eventueel een multidisciplinair en intersectoraal overleg.

   

  1. Contact met het (potentiële) slachtoffer over de melding en de inspanning om toestemming voor de melding te krijgen: 
  • Beoordeel of het, gelet op de veiligheid van het (potentiële) slachtoffer, mogelijk is om in gesprek te gaan over de signalen. Doe dit nooit zonder dat u hierover een deskundige hebt geraadpleegd.
  • Indien er een gesprek plaats gaat vinden, overleg wie het beste in gesprek kan gaan.
  • Betrek en informeer het (potentiële) slachtoffer over de keuze voor de verdere stappen.
  • Wanneer er sprake is van familie- of gemeenschapsdruk en ouders niet het direct gevaar vormen, is het belangrijk ouders te ondersteunen en hulp te bieden als tegenwicht tegen de sociale druk.

   

  1. Geen gesprek met het (potentiële) slachtoffer:
  • Wanneer er een risico is voor de veiligheid van het (potentiële) slachtoffer of één van de betrokkenen.
  • Wanneer er goede redenen zijn om aan te nemen dat het (potentiële) slachtoffer hierdoor het vertrouwen kwijt raakt in de professional, de contacten zal verbreken en daardoor uit zicht raakt.

   

  1. Houd in het dossier zorgvuldig verslag bij van vermoedens en feiten, overleg en overwegingen, besluiten en handelen.