• Stap 1. Breng signalen in kaart

  1. Constateer de (mogelijke) signalen.
  2. Toets of onderbuikgevoelens onderbouwd kunnen worden door feiten die zijn gezien, gehoord of geroken.
  3. Stel vast welke feiten je hebt geconstateerd.
  4. Bedenk welke informatie nog nodig is om een inschatting te maken.
  5. Bedenk wie er betrokken dienen te worden (let op gezaghebbende ouder).
  6. Ga in gesprek met de klant(en):
  • Deel deze feiten en vraag naar herkenning.
  • Verhelder de situatie en stel verdiepingsvragen.
  • Vat de kernpunten samen en stel vervolgacties vast: collegiale consultatie, consultatie met expert en/of (spoed)hulpverlening en concrete tijdsafspraken over terugkoppeling en vervolg.
  • Hou rekening met het feit het ook om huiselijk geweld kan gaan, zonder een kwestie rond (familie)eer.

   

  1. Wanneer u reeds in gesprek bent met de klant: 
  • Hou contact met de klant.
  • Zoek creatief naar contactmogelijkheden.
  • Hou de zaak in zo klein mogelijke kring, zodat zo weinig mogelijk mensen op de hoogte zijn.
  • Wees voorzichtig met gebruik van de mobiele telefoon, laat het (potentièˆle) slachtoffer de sporen op haar/zijn telefoon altijd onmiddellijk wissen.

   

  1. Ga door naar stap 2.