• Stappen bij acuut gevaar

    1. Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt:
    • Bij acute bedreiging van de veiligheid: contact direct politie op telefoonnummer 112 en neem direct contact op met de aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld van de politie
    • Versnel de stappen van de meldcode, zo mogelijk binnen een uur

    Denk bij een acute bedreiging van de veiligheid aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eermoord die op (zeer) korte termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijke of niet omkeerbare situaties.

    1. Ga door naar stap 1.