• Stappen bij acuut gevaar

  1. Blijkt uit waarneming of informatie dat er acuut gevaar dreigt:
  • Bij acute bedreiging van de veiligheid door een reëel risico op een dreigende besnijdenis of (een vermoeden van) een uitgevoerde meisjesbesnijdenis bij een minderjarige: contact direct de politie, de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis van Veilig Thuis en/of de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis jeugdgezondheidszorg.
  • Bij een risico wat acuut en onomkeerbaar is aanwezig is, bijvoorbeeld doordat de minderjarige dezelfde dag of week wordt meegenomen naar het land van herkomst voor de besnijdenis: contact direct de politie, de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis van Veilig Thuis en/of de aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis jeugdgezondheidszorg.
  • Versnel de stappen van de meldcode, zo mogelijk binnen een uur.

   

  1. Ga door naar stap 1.