• Training

  De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft organisaties de plicht om ervoor te zorgen dat medewerkers de meldcode kunnen hanteren. Het hanteren van de stappen van de meldcode kan door training worden aangeleerd en versterkt. TrainersHuiselijkGeweld heeft gecertificeerde trainers die door het hele land trainingen verzorgen. Zij doen dit voor medewerkers, aandachtsfunctionarissen en managers. Daarnaast biedt TrainersHuiselijkGeweld de mogelijkheid om als trainer te worden opgeleid.

  Training Aanpak huiselijk geweld

  Heeft u voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld? Weet u op welke signalen u kunt letten? En wat u met deze signalen zou moeten doen? Durft u met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode? Hoe bespreek u zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Huiselijk geweld en kindermishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld effectief aan te pakken. Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.
  Klik voor meer informatie over de training Aanpak Huiselijk geweld.

  Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

  Hoe implementeert u de meldcode binnen de organisatie? Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers signaleren en met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Op welke wijze kunt u medewerkers begeleiden in het bespreken van zorgen met een cliënt, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat? Wat zijn aandachtspunten bij het coachen van de medewerkers? En bij het ontwikkelen van het implementatieplan?

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Werkt u met volwassenen, kinderen en/of ouderen? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld, kindermishandeling en/ of ouderenmishandeling.
  Klik voor meer informatie over de training Aandachtsfunctionaris.

  Opleiding Trainer Aanpak huiselijk geweld

  Hoe geeft u een kwalitatief goede training over huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling? Op welke wijze ontwikkelt u een training op maat? Hoe brengt u op inspirerende wijze dit complexe thema voor het voetlicht? Hoe zorgt u ervoor dat uw deelnemers durven signaleren en gaan handelen?

  Herkent u deze vragen? Dan raden wij u aan om de opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld te gaan volgen. Deze opleiding is een intensieve, vierdaagse voor (aankomende) trainers.
  Meer informatie over de Opleiding Trainer Huiselijk geweld.

  Wilt u informatie over de andere aandachtsgebieden van TrainersHuiselijkGeweld.nl? Klik hier.