• Triage

  1. Hoe verloopt de triage?

  Doel

  Het doel van triage is dat Veilig Thuis op basis van de inhoud van de melding en op basis van een risicotaxatie tot een besluit komt over de noodzakelijke vervolgstappen naar aanleiding van de melding. Ook wordt een besluit genomen over welke instelling of professional de verantwoordelijkheid gaat nemen voor de uitvoering van de vervolgstappen.

  Wettelijke termijn

  De triage wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding afgerond.

  Besluit

  In de triage neemt Veilig Thuis één van de volgende besluiten:

  1. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de vervolgstappen wordt belegd bij een van de volgende partijen:
  • Het lokale veld.
  • Een instelling of professional die reeds bij het gezin of huishouden betrokken is.
  • Een multidisciplinair samengesteld team, voor zover dat team juridisch in staat is de verantwoordelijkheid voor een melding over te nemen.
  • Veilig Thuis.

   

  1. Er zijn geen vervolg stappen nodig omdat: 
  • De melding wordt omgezet in een advies.
  • De bemoeienis van Veilig Thuis bij de melding direct kan worden beëindigd.

   

  1. Veilig Thuis besluit zelf de verantwoordelijkheid te nemen en de melding in onderzoek te nemen, indien de uitkomst van de triage tot een of meer van de volgende conclusies leidt:
  • De bedreiging van de veiligheid van een of meer betrokkenen vraagt om directe interventie.
  • Uit de melding kan nog niet met voldoende zekerheid worden opgemaakt of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Uit de melding blijkt dat betrokkenen de gemelde problemen ontkennen of bagatelliseren of dat zij niet bereid zijn hulp te accepteren.
  • De melding bevat onvoldoende informatie om een oordeel te vormen over de vraag welk vervolgtraject passend is.
  • Er is anonimiteit ten opzichte van het gezin toegezegd aan de melder door Veilig Thuis.

   

  Veiligheid en herstel van de gevolgen van het geweld

  Veilig Thuis kan voordat het besluit genomen wordt om de verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen over te dragen aan professionals buiten Veilig Thuis, met hen in gesprek gaan om vast te stellen of zij in staat zijn om op korte termijn een vervolgtraject te starten dat daadwerkelijk kan leiden tot duurzame veiligheid en herstel van de gevolgen.

  Indien Veilig Thuis een melder anonimiteit heeft toegezegd, bewaakt Veilig Thuis dat zijn identiteit ook niet bekend wordt gemaakt aan de instelling of professionals die de verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen op zich neemt.