• Verantwoordelijkheden & Competenties

 • Competentieprofielen

  De verantwoordelijkheden zijn verdeeld aan de hand van competenties. Onderstaand leest u in het kort wat uw opdracht is.
  Let op! Deze beschrijving is een summiere beschrijving van de verantwoordelijkheden. Voor een goed overzicht van uw verantwoordelijkheden en de uitvoering hiervan leest u de stappen van de meldcode die op deze site zijn beschreven. De meldcode van uw organisatie is leidend voor het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden.

  Competentieprofiel 1. Signaalverantwoordelijk

  U volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. In kaart brengen van de signalen’. Daarnaast heeft u een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer u zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreekt u deze signalen met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis. Een deskundige professional is een professional met competentieprofiel 3 of 4.
  In de meldcode van uw organisatie staan per stap de namen en contactgegevens vermeld.

  Competentieprofiel 2. Signaal- en bespreekverantwoordelijk

  U volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. In kaart brengen van de signalen’. Daarnaast heeft u een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘Stap 2. Overleg met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer u zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreekt u deze signalen met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis. Een deskundige professional is een professional met competentieprofiel 3 of 4.

  U bent daarnaast verantwoordelijk voor ‘Stap 3. In gesprek met de klant(en)’.  U bespreekt de signalen die u heeft gezien, gehoord en/of geroken met de klant(en) en bespreekt de uitkomsten van het gesprek terug met de deskundige professional en/of Veilig Thuis.
  In de meldcode van uw organisatie staan per stap de namen en contactgegevens vermeld.

  Competentieprofiel 3: Signaal-, bespreek- en handelverantwoordelijk

  U volgt de meldcode en bent verantwoordelijk voor ‘Stap 1. In kaart brengen van de signalen’. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor ‘Stap 2. Overleg met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis’. Wanneer u zorgelijke signalen ziet, hoort of ruikt, bespreekt u deze signalen met een deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis. Een deskundige professional is een professional met competentieprofiel 3 of 4.

  U bent daarnaast verantwoordelijk voor ‘Stap 3. In gesprek met de klant(en)’.  U bespreekt de signalen die u heeft gezien, gehoord en/of geroken met de klant(en) en bespreekt de uitkomsten van het gesprek met de deskundige professional en/of Veilig Thuis.

  Vervolgens bent u verantwoordelijk voor ‘Stap 4. Wegen van het geweld of de onveiligheid’. Indien u zelf geschoold bent om een risicotaxatieinstrument te gebruiken, kunt u deze weging zelf doen. In andere gevallen vraagt u een geschoolde collega of u vraagt Veilig Thuis om tijdens een telefonische consultatie een weging te maken.

  Tijdens ‘Stap 5. Beslissen: Zelf hulp organiseren en/of melden bij Veilig Thuis’ neemt u de beslissing om hulp in te zetten of een melding te doen bij Veilig Thuis. Indien mogelijk neemt u deze beslissing samen met de klant(en) en andere betrokken professionals.
  In de meldcode van uw organisatie staan per stap de namen en contactgegevens vermeld.

  Competentieprofiel 4. Adviesverantwoordelijk

  U adviseert, coacht en steunt professionals bij het volgen van de stappen van de meldcode. Een professional kan een beroep op u doen bij vragen of dilemma's over het inzetten en volgen van de meldcode en/of bij zorgen over een klant. Wanneer een interne of externe collega advies vraagt analyseert u de situatie en adviseert u over de te volgen stappen. U geeft ook advies indien het nodig is om de situatie op of af te schalen. U maakt afspraken over of en zo ja, op welke wijze uw collega behoefte heeft aan vervolgadvies.
  U biedt steun en nazorg indien uw collega ook emotioneel wordt geraakt door de situatie. 

  Naast deze adviestaak heeft u ook een adviserende taak bij het implementeren en borgen van de meldcode binnen de organisatie. U adviseert de directie, management en bestuur hierover.

  Competentieprofiel 5. Implementeer- en borgverantwoordelijk

  U bent verantwoordelijk voor een goede implementatie en borging van de meldcode binnen uw organisatie. U bent verantwoordelijk dat er een organisatiegerichte meldcode is ontwikkeld volgens de kwaliteitscriteria zoals gesteld in het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. U bent ook verantwoordelijk dat in uw meldcode de brachegerichte voorwaarden zijn verwerkt.

  Vervolgens bent u verantwoordelijk dat alle medewerkers de meldcode kennen en hanteren bij signalen over vormen van huiselijk geweld die binnen uw organisatie mogelijk voorkomen, zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis.

   

  Klik in het menu rechts voor de verdeling van verantwoordelijkheden van uw sector.