• Verantwoordelijkheden maatschappelijke ondersteuning

 • Competentieprofiel 1

  Competentieprofiel 2

  Competentieprofiel 3

  Competentieprofiel 4

  Competentieprofiel 5

  Verzorgingshulp

  Verzorgende

  Zorgcoördinator / casemanager

  Aandachtsfunctionaris

  Directie

  Slaapwacht avond en weekend op afstand

  Medewerker thuiszorg

  Wijkverpleegkundige

  Beleids- of stafadviseur

  Leidinggevende

  Medewerker preventie

  Medewerker ontmoetingscentrum

  Gedragswetenschapper

  Gedragswetenschapper

  Manager

  Medewerker secretariaat / receptie

  Medewerker Slaapdienst

  Maatschappelijk werker

   

  Bestuur

  Medewerker huishoudelijk

  Hulpverlener sociaal juridische dienstverlening

  Sociaal pedagogisch medewerker

   

   

  Medewerker systeembeheer / ICT

  Hulpverlener materiële dienstverlener

  Sociaal Cultureel werker

   

   

  Medewerker facilitair

  Woonbegeleider

  (Ouderen) Adviseur

   

   

  Kok

  Activiteitenbegeleider

  (Zorg) Consulent

   

   

  Stagiaire

  Sociaal raadsman

  Bewindvoerder

   

   

  Vrijwilliger

  Budgetconsulent

  Jobcoach

   

   

   

   

   

   

   

 • Competentieprofielen

 • Meer informatie