• Verantwoordelijkheden onderwijs

 • Competentieprofiel 1

  Competentieprofiel 2

  Competentieprofiel 3

  Competentieprofiel 4

  Competentieprofiel 5

  Conciërge

  Docent

  Zorgcoördinator

  Aandachtsfunctionaris

  Directeur

  Klassen- of onderwijsassistent

  (Vak)Leerkracht

  Intern begeleider

  Beleidsadviseur

  Locatieleider

  Administratief medewerker

  Remedial Teacher

  Decaan

   

  Teamleider

  Overblijfkracht

  Trajectbegeleider

  School Maatschappelijk werker

   

  Schoolbestuur

  Chauffeur schoolvervoer

  Mentor

  Schoolpsycholoog

   

  Beleidsmedewerker

  Medewerker mediatheek / ICT

  Leerlingbegeleider

  Orthopedagoog

   

   

  Medewerker gebouwenbeheer

  Counselor

  Leerplichtambtenaar

   

   

  Medewerker kantine

  (Contact-) Vertrouwenspersoon

  Teamleider

   

   

  Stagiaire

  Zweminstructeur

   

   

   

  Vrijwilliger

   

   

   

   

 • Competentieprofielen

 • Meer informatie