• Voorbeeldvragen voor jongeren, volwassenen en ouderen

  Voorbeeldvragen:

  • “Hoe gaat het nu met u?”
  • “Wat gaat er goed en waar maakt u zich zorgen over?”
  • “Ik hoor u zeggen dat de sfeer in huis niet altijd prettig is. Kunt u dat uitleggen?”
  • “Ik zie dat jullie het niet eens zijn met elkaar, klopt dat?”
  • “U vertelt dat er regelmatig ruzie is, kunt u daar meer over vertellen?”
  • “Ik zag tijdens het vorige bezoek bij jullie thuis dat jullie ruzie met elkaar kregen over de kinderen. Anne wilde buiten spelen en u vond dat zij binnen moest blijven, omdat jullie bijna gingen eten, terwijl Max dat onzin vond en haar naar buiten liet gaan. Daarop ontstond een heftige woordenwisseling. Klopt dat?”
  • “Gebeurt dat vaker?”
  • “Kunt u uitleggen waar jullie het dan niet over eens zijn?”
  • “Wat gebeurt er wanneer jullie ruzie krijgen over de kinderen?”
  • “Waar is de laatste ruzie over gegaan?”
  • “Wat zegt uw man dan en hoe reageert u?”
  • “Wanneer heeft u het gevoel dat de ruzie escaleert?”
  • “Hoe ziet een heftige ruzie er bij jullie uit?”
  • “Kunt u de heftigste ruzie die jullie hebben gehad voor de geest halen?”
  • “Kunt u vertellen waar deze over ging?”
  • “Kunt u vertellen hoe de escalatie ontstond?”
  • “Wanneer bent u weggegaan en wat gebeurde er toen?”
  • “Wanneer hebben jullie elkaar geslagen en wat heeft u toen gedaan? En wat deed uw man?”
  • “U geeft aan dat u het gevoel hebt dat het bloed onder uw nagels wordt gehaald, hoe voel zich dan en wat doet u op zo'n moment?”
  • “Wat gebeurt er dan en hoe reageert u? En uw man?”
  • “Ik zie dat u er nu weer kwaad over wordt.”
  • “Wat gebeurt er bij u van binnen als u kwaad wordt?”
  • “Wat denkt u dan?” “Wat voelt u dan?” Wat zou u dan het liefst willen doen?”
  • “Dat zegt u vast niet zomaar. Kunt u iets meer vertellen over de reden is om dit te zeggen?”
  • “Hoe is het voor u om in deze situatie te leven?”
  • “Zijn er ook momenten dat de ruzies minder zijn? “Wat was er toen anders?
  • “Ik zie aan u dat het u veel doet. Hoe lukt het om deze situatie vol te houden?”
  • “Ik kan me voorstellen dat u hier verdrietig over bent.”
  • “U bent niet de enige die het hiermee moeilijk heeft, ik zie regelmatig mensen hiermee worstelen.”
  • “Wat maakt dat u onder deze moeilijke omstandigheden toch door bent gegaan?”
  • “Wat maakt dat u na de laatste heftige ruzie toch weer terug naar huis bent gegaan?”
  • Begrijp ik goed dat jullie beiden dit gesprek willen, om te onderzoeken hoe het beter kan gaan en hoe jullie de ruzies kunnen stoppen?”
  • “Ik merk dat jullie beiden een goede oplossing willen vinden voor deze terugkerende ruzies”
  • “Stel dat we een half jaar verder zijn, hoe zou u dan willen dat de situatie is?”
  • “Stel dat je drie wensen mag doen, wat zou je dan wensen?”
  • “Stel dat ik aan uw zoon vraag hoe het thuis gaat, wat zou hij zeggen?”
  • “Stel dat ik aan uw dochter vraag, wat zij het liefst wilt dat er gebeurt, wat denkt u dat zij zegt?
  • “Wat denkt je dat jouw vader zegt, als we deze vraag aan hem stellen?”
  • “Als ik aan je moeder vraag hoe het met jou gaat, wat zegt zij dan?”
  •  “Begrijp ik goed dat…” “Ik hoor u zeggen dat…, klopt dat?” “Je vertelt dat…, begrijp ik u zo goed?”
  • “U heeft mij verteld dat u weet dat uw gezin in de problemen komt wanneer u drinkt en xtc gebruikt, omdat u dan agressief wordt. Het feit dat u dit weet en dit toch blijft doen, geeft mij het idee dat u een reden hebt om te drinken en te gebruiken. Wilt u daarover iets vertellen zodat ik u beter kan begrijpen?”
  • “Wat voor gevolgen heeft dit voor uw partner en kinderen?”
  • “Hoe helpt dat jullie vooruit?”
  • “Wat zou u nu het liefst willen?”
  • “Waar kan ik u bij helpen?”
  • “Wat spreken we af?"