• Voorbeeldvragen voor kinderen en pubers

  Belangrijk vooraf

  • Een gesprek met een kind, dient altijd het kind. Goede redenen om in gesprek met een kind te gaan zijn wanneer het kind zich wilt uiten, steun zoekt of hulp zoekt en gaat vertellen.
  • Beloof nooit geheimhouding aan een kind. Als het kind vraagt of u het niet doorvertelt aan iemand anders, dan maakt u duidelijk dat u dit niet kunt beloven. Leg uit dat u anderen nodig hebt om hem te kunnen helpen.
  • Wanneer het kind mogelijk verhoord gaat worden door de politie, mag u voor het politieonderzoek niet in gesprek gaan met een kind over de situatie of het incident.

   Voorbeeldvragen:

  • “Wat heb je vandaag gedaan?”
  • “Wat heb je op school gedaan?”
  • “Wat zijn je hobby’s?”
  • “Wat vind je leuk?” “Wat vind je niet leuk?”
  • “Waar word jij blij/verdrietig/boos van?”
  • “Hoe vind je dat het bij jou thuis gaat?”
  • “Hoe is de sfeer bij jou thuis?”
  • “Als ik/een kat bij jou ’s avonds naar binnen kijkt, wat zie ik/de kat dan?”
  • “Iedereen heeft weleens ruzie, is er bij jou ook weleens ruzie? En wat gebeurt er dan?”
  • “Wat is de ergste ruzie die je hebt meegemaakt? Waar ging deze ruzie over?”
  • “Wat deed jij/papa/mamma?”
  • “Hoe voel je je dan?”
  • “Waar ben je het meest bang/verdrietig/boos over?”
  • “Was er iemand bij wie je terecht kon toen je zo bang/verdrietig/boos was?”
  • “Is er nog meer gebeurd? Kun je me daarover vertellen?”
  • “Hoe vind je het dat dit gebeurt?”
  • “Zijn er andere mensen die dit weten?”
  • “Zijn er andere mensen die zich zorgen maken? Wie? Waar maakt hij/zij zich zorgen over?”
  • “Wat zou je moeder zeggen als ik aan haar vraag hoe het met jou gaat?”
  • “Wat zou je willen dat er beter of anders wordt?”
  • “Zijn er ook momenten dat het beter gaat of leuk is thuis? Kun je me daar iets over vertellen?”
  • “Wat zou je nu het liefst willen?”
  • “Waar kan ik je bij helpen?”
  •  “Wat spreken we af?”