• Zorgverkennend gesprek

  Doel

  Een zorgverkennend gesprek gebruikt u wanneer u informatie wilt delen met de ander. U weet welke informatie u wilt geven en bent op zoek naar informatie van de ander, soms weet u nog niet precies welke informatie dat is.

  Voorbeelden voor een zorgverkennend gesprek zijn: 

  • Iemand geeft aan met u te willen praten, zonder dat u precies weet waarom.
  • U heeft iets opvallends opgemerkt bij iemand en wilt dit delen met de ander.
  • U maakt u zorgen over iemand en vermoedt dat er in de thuissituatie iets aan de hand is. U praat met hem of haar om daarachter te komen en om uw zorg te delen.

   

  Opbouw

  Stap 1. Welkom en kennismaken:

  • Verwelkom de ander.
  • Bied de ander koffie of thee aan.
  • Stel uzelf voor indien dit het eerste contact is. Benoem uw naam, functie en de relatie tot de ander.

  Stap 2. Doel en aanleiding:

  • Geef het doel van het gesprek aan.
  • Geef de reden aan waarom u de ander heeft uitgenodigd.

  Stap 3. Inventariseren en uitwisselen:

  • Deel de informatie met de ander.
  • Inventariseer alle informatie door goed te luisteren, door te vragen en samen te vatten. Zorg dat non-verbale gedrag ondersteunend werkt. Maak, als dat nodig is, naast inhoudelijke samenvattingen ook gevoelssamenvattingen.
  • Geef informatie en voorbeelden om, indien nodig, te verduidelijken voor de ander.

  Stap 4. Kernpunten en verdiepen:

  • Vat de belangrijkste kernpunten samen.
  • Geef de ander de gelegenheid uw samenvatting te corrigeren of aan te vullen.
  • Laat een stilte vallen of vraag of de ander het eens is met uw samenvatting.
  • Vraag over welke onderwerpen de ander verder wilt praten.
  • Bepaal samen welke onderwerpen belangrijk zijn en verder worden uitgediept.
  • Inventariseer en verdiep totdat de informatie helder is.

  Stap 5. Conclusies en vervolg:

  • Geef een globale samenvatting van de kern van het gesprek.
  • Dit kan zowel een inhoudelijke als een gevoelssamenvatting zijn, of een combinatie van beiden. Het verloop van het gesprek is bepalend voor de vorm die je kiest.
  • Maak vervolgens samen concrete afspraken over het vervolg.